Volleyball Danmark logo

Kraftcentre

Formål

Formålet med kraftcentre er, at agere træningsplatform for internationale beachvolleyball hold og atleter, udtagelsesplatform til landshold, samt at styrke kvaliteten i talentudviklingsarbejdet.

Model

Volleyball Danmark arbejder med en kraftcentermodel, hvor der kan indgås en skriftlig aftale mellem Volleyball Danmark og en klub omkring kraftcenter aktiviteter. Der arbejdes med to niveauer af kraftcentre, hvor niveau 1 er højeste niveau.
Klubber der har indgået en skriftlig kraftcenteraftale med Volleyball Danmark, modtager for en 12 måneders periode en betaling for de ydelser klubberne stiller til rådighed. Betalingen udgør:
Niveau 1: 20.000 kr. samt 36 Mikasa beachvolleyball bolde
Niveau 2: 10.000 kr. samt 18 Mikasa beachvolleyball bolde

Volleyball Danmark har skriftlige aftaler med følgende klubber omkring kraftcenterarbejdet:
Odense Beachvolleyklub (niveau 1)
Copenhagen Beachvolley (niveau 1)

Volleyball Danmark ønsker at have aftaler med kraftcentre med klubber geografisk fordelt rundt i hele Danmark.

De objektive kriterier som Volleyball Danmark ligger til grund ved indgåelse af en skriftlig aftale omkring et kraftcenter set-up er bl.a. følgende:
Niveau 1:
 • Helårs beachvolleyballklub som er medlem af Volleyball Danmark
 • En indendørs hal med minimum 3 beachvolleyball baner, som kan benyttes til træning året rundt
 • Minimum 6 udendørs beachvolleyball baner, som kan benyttes til træning i sommersæsonen
 • Tilbud eller adgang tilfysiske træningsfaciliteter
 • Minimum 4 atleter, der deltager i internationale og certificerede rangliste turneringer under FIVB & CEV, og som har opnået rangliste point i løbet af de seneste 12 måneder
 • Minimum 3 medaljer i Eliterækken på Danish Beach Tour i løbet af de seneste 12 måneder vundet af klubbens atleter
 • Klubben bidrager med minimum 25.000 kr. til kraftcenteret pr. år til aflønning af kraftcenter ressourcer og aktiviteter
 • Talentudviklingsaktiviteter i sommersæsonen for spillere i aldersgruppen 16-20 år
Niveau 2:
 • Beachvolleyballklub som er medlem af Volleyball Danmark
 • Minimum være 4 udendørs beachvolleyball baner, som kan benyttes til træning i sommersæsonen
 • Tilbud eller adgang tilfysiske træningsfaciliteter
 • Minimum 1 medalje i Eliterækken eller 3 medaljer i 1. division på Danish Beach Tour i løbet af de seneste 12 måneder vundet af klubbens atleter
 • Klubben bidrager med minimum 12.500 kr. til kraftcenteret pr. år til aflønning af kraftcenter ressourcer og aktiviteter
 • Der er krav om talentudviklingsaktiviteter i sommersæsonen for spillere i aldersgruppen 16-20 år
På både niveau 1 og 2 stilles faglige og organisatoriske krav til trænere og ledere omkring samt træningsaktivitet i kraftcenteret. Detaljer og certificeringsgrad tages i dialog med Volleyball Danmark Elitechef, Beachvolley.