Volleyball Danmark logo

Internationalt støttekoncept

Støttekonceptet er etableret for at sikre, at Volleyball Danmark står stærkt med konkurrencedygtige landshold i Continental Cup regi og for at sikre, at de bedste, mest ambitiøse og mest talentfulde beachvolleyballspillere i Volleyball Danmark får bedre muligheder for deltagelse i internationale turneringer.

Der tildeles støtte på tre niveauer. Niveauerne er faste og antallet af spillere/hold på hvert niveau kan variere fra sæson til sæson.

Niveau 1 tildeles 60% af årets budgetmidler, mens niveau 2 tildeles 25% af årets budgetmidler og niveau 3 tildeles 10% af årets budgetmidler. De resterende 5% af årets budgetmidler reserveres til en buffer.

Spillere/hold tildeles et fast beløb ved indgåelse af aftale, når budgettet for det pågældende år er fastlagt. Støttebeløbet tildeles ud fra en model med x kr./turnering, hvorfor støttebeløbet vil blive reduceret ved færre spillede turneringer end forventet ved aftalens indgåelse.

En spiller/hold kan rykke til en højere/lavere kategori i løbet af en sæson, hvis det skønnes, der både er midler og potentiale.

”Nye” spillere kan komme til som supplement til allerede støttede spillere i tilfælde af skader el.lign.

Volleyball Danmarks Elitechef for beachvolleyball, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., for beachvolleyball vil sammen med de to landstrænere udvælge spillere til de enkelte niveauer.

Støttede spillere 2022

Niveau 1:
Clara Bernberg Windeleff
Jacob Stein Brinck
Kristoffer Abell
Sofia Bisgaard 

Niveau 2:
Daniel Thomsen
Martin Trans Hansen
Nicolai Houmann 

Niveau 3:
Christian Lundby Andersen
Jacob Hejlsvig Petersen
Marius Stenmann Hansen
Nikola Rzdorov Lyø
Anna Juhl Staal Hauge
Frida Meincke Lyø

Nedenstående krav træder i kraft 01. maj 2022.

Parametre vil ved udvælgelsen bl.a. være niveau, potentiale, engagement. Se overblik over parametre for de tre niveauer nedenfor. 

Forskellige omstændigheder, f.eks. fysiske eller private, kan gøre, at spilleren ikke kan træne det nævnte antal gange. Spilleren skal straks underrette elitechefen herom. Elitechefen vurderer herefter – under hensyntagen til de konkrete omstændigheder – om spilleren fortsat kan opretholde sin placering i støttekonceptet. I perioder med turneringsdeltagelse fastlægges træningsplan i samarbejde med både landstræneren og elitechefen.

Niveau 1

Der indplaceres maksimalt 4 spillere på dette niveau, og det er et krav, at spillerne deltager i minimum 6 turneringer på Pro Tour.

Spillerne på dette niveau er internationale spillere, med minimum EM-deltagelse som pejlemærke.

Spillerne skal have beachvolleyball som primær satsning i løbet af hele kalenderåret. Såfremt spilleren også træner volleyball i vinterhalvåret, skal spilleren i denne periode ugentligt have minimum dobbelt så mange beachvolleyballtræninger i forhold til volleyballtræninger. Det forventes, at spillerne typisk har minimum 6 ugentlige beachvolleyballtræninger i vinterhalvåret i de uger, hvor der ikke er turneringsdeltagelse og typisk har minimum 5 ugentlige beachvolleyballtræninger i sommerhalvåret i de uger, hvor der ikke er turneringsdeltagelse (med beachvolleyball træninger menes der træningspas i sandet med bold, herudover forventes der et passende antal fysiske træningspas).

Spilleren skal have en målsætning om at nå så langt som muligt på højeste internationale niveau i beachvolleyball.

Spillerne skal have et niveau, hvor deltagelse i Challenger og evt. Elite16 er realistisk både i forhold til spillernes niveau og internationale ranglistepoints.

Herudover skal spillerne have potentiale til at udvikle sig yderligere, så en fast plads i Main Draw i Challenger/Elite16 er realistisk.

Niveau 2

Der indplaceres maksimalt 4 spillere på dette niveau, og det er et krav, at spillerne deltager i minimum 6 turneringer på Pro Tour.

Spillerne skal have beachvolleyball som primær satsning i løbet af hele kalenderåret, samt en målsætning om at nå så langt som muligt på højeste internationale niveau i beachvolleyball. Såfremt spilleren også træner volleyball i vinterhalvåret, skal spilleren i denne periode have flere ugentlige beachvolleyballtræninger end volleyballtræninger. Det forventes, at spillerne typisk har minimum 5 ugentlige beachvolleyballtræninger i vinterhalvåret i de uger, hvor der ikke er turneringsdeltagelse og typisk har minimum 4 ugentlige beachvolleyballtræninger i sommerhalvåret i de uger, hvor der ikke er turneringsdeltagelse (med beachvolleyball træninger menes der træningspas i sandet med bold, herudover forventes der et passende antal fysiske træningspas).

Målsætningen for spillere på Niveau 2 skal være at løfte deres niveau, så en indplacering på Niveau 1 bliver muligt.

Spillerne skal have et niveau, hvor deltagelse i toppen af Future-turneringer er realistisk både i forhold til spillernes niveau og internationale ranglistepoints. Målet skal være i løbet af sæsonen at løfte niveauet fra deltagelse i toppen af Futures til deltagelse i Challenger turneringer.

Det forventes, at spillere på Niveau 2 deltager i Pro Tour turneringer i hele den internationale beachvolleyball sæson.

Niveau 3

Hold på niveau 3 kan være kendte og tildelt støtte tidligt på sæsonen, men kan også tilstøde senere, hvis et ungt talentfuldt hold vælger at satse på beachvolleyball og støtte vurderes relevant.

Det forventes, at spillerne typisk har minimum 1 ugentlig beachvolleyballtræning i vinterhalvåret i de uger, hvor der ikke er turneringsdeltagelse og typisk har minimum 4 ugentlige beachvolleyballtræninger i sommerhalvåret i de uger, hvor der ikke er turneringsdeltagelse (med beachvolleyball træninger menes der træningspas i sandet med bold, herudover forventes der et passende antal fysiske træningspas).

Dygtige og talentfulde ungdomsspillere får i forvejen nok modstand i Danmark ved at spille på Danish Beachvolley Tour samt mulighed for at teste sig til U-EM. Det kræver et højt niveau at spille internationalt på Pro Tour.

Ved at støtte, signaleres det, at holdet er i kikkerten og at Volleyball Danmark ser et potentiale i holdet fremadrettet.

Budget 2022

Der er afsat 80.000 kr. i Volleyball Danmarks budget for kalenderåret 2022 til støtte af internationale atleters deltagelse i stævner i udlandet.

Der udbetales støtte i de tilfælde, hvor det er relevant i forhold til spillernes niveau. Hvis der ikke er tilstrækkeligt med spillere indplaceret på de enkelte niveauer til, at hele den budgetterede støtte udløses, eller hvis spillerne ikke deltager i det forventede antal turneringer, vil de ikke benyttede støttemidler blive benyttet til andre fremtidige Volleyball Danmark aktiviteter.


Niveau 1

tildeles 60% af støttemidlerne

Maksimalt støttebeløb per spiller: En spiller indplaceret på niveau 1 kan maksimalt modtage 25% af de samlede støttemidler i støtte.

Forventede ubrugte midler fra niveau 2: Såfremt der ikke er tilstrækkeligt med spillere til at bruge støttemiddelrammen i niveau 2, vil forventede ubrugte midler blive tilført niveau 1.

Niveau 2

tildeles 25% af støttemidlerne

Maksimalt støttebeløb per spiller: En spiller indplaceret på niveau 2 kan maksimalt modtage 10% af de samlede støttemidler i støtte. Såfremt der ikke er tilstrækkeligt med spillere til at bruge støttemiddelrammen i niveau 2, vil forventede ubrugte midler i niveau 2 blive tilført niveau 1.

Niveau 3

tildeles 10% af støttemidlerne

Støtte: Der gives støtte med 1.000 - 2.000 kr. per hold til 1-2 turneringer, eller 500 - 1.000 kr. per spiller til 1-2 turneringer. Turneringerne behøver ikke være Pro Tour (Future), men kan f.eks. være NEVZA, internationale ungdomsturneringer el.lign. Det skal være turneringer, der vurderes udviklende for spillerne og holdet.

Buffer

tildeles 5% af midlerne

Der budgetteres med en buffer, der kan bruges i særlige tilfælde, f.eks. ”pludseligt” øget niveau, nye talentfulde hold eller ved skader der gør, at ”nye” spillere må træde til el.lign.