Hjemmesidebanner

Amatør- og Ordensudvalg

Amatør- og Ordensudvalget i Volleyball Danmark vælges på de årlige repræsentantskabsmøder. Udvalget består af tre medlemmer. Derudover vælges der tre suppleanter. Valgperioden er tre år, hvorfor der hvert år vælges ét medlem og én suppleant.

Amatør- og Ordensudvalget er sammensat således:

Medlemmer


Trine Binett Jørgensen, Aalborg
(valgt i 2019, på valg igen i 2022)

Sanne Olesen, Søborg
(valgt i 2020, på valg igen i 2023)


Suppleanter

Louise Sommer
(valgt i 2018, på valg igen i 2021)

Marie Hesselbjerg Braagaard
(valgt i 2019, på valg igen i 2022)

Mette Haagensen
(valgt i 2020, på valg igen i 2023)

Behandling af sager
Amatør- og Ordensudvalget behandler sager som beskrevet i Volleyball Danmarks Amatør- og Ordensreglement, § 7:

"Amatør- og Ordensudvalgets opgaver er:

1) at afgøre alle sager om anvendelse af amatør, ordens- og udelukkelsesbestemmelser, om overtrædelse og anvendelse af alle reglementer eller lignende, og om usportslig eller usømmelig adfærd.

2) som voldgiftsret at afgøre stridigheder mellem organisationer eller personer tilsluttet Volleyball Danmark, når de stridende parter er enige om at begære en sådan afgørelse, og udvalget finder, det burde påtage sig afgørelsen."

Indbringelse af sager
En sag kan indbringes for Amatør- og Ordensudvalget efter bestemmelserne i Volleyball Danmarks Amatør- og Ordensreglement, §§ 5-6:

"§ 5
Ved indbringelse af klagesager vedrørende lokalkredse og klubber for Amatør- og Ordensudvalget betales et protestgebyr på kr. 1.000,00, der tilbagebetales, såfremt klageren får medhold i sin klage.
Stk. 2. I tilfælde, hvor klageren ikke får medhold, kan udvalget bestemme, at tilbagebetaling skal ske, hvis udvalget finder, at klagen har principiel karakter.
Stk. 3. Ved indbringelse af klagesager vedrørende enkeltpersoner betales der ikke gebyr.

§ 6
Udvalget skal træffe afgørelsen i alle sager, som henvises til det af Volleyball Danmarks forretningsudvalg, bestyrelse eller repræsentantskab, og som indbringes for det af klubber, medlemmer af en sådan eller en dommer, som alle skal være part i sagen.
Stk. 2. Sådanne sager skal forinden have været forelagt:
1) det respektive udvalg og dernæst
2) forretningsudvalget eller bestyrelsen, efter forretningsudvalgets bestemmelse til afgørelse.
Stk. 3. Er en sådan afgørelse ikke truffet senest 2 måneder efter sagens indbringelse, kan den uden videre indbringes for næste instans.
Stk. 4. En sag skal i almindelighed være indbragt for klageinstans senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt parterne. Det behandlende organ afgør, om der kan bortses fra fristoverskridelse.
Stk. 5. Udvalgets kendelser kan kun appelleres til Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg.
Stk. 6. Alle henvendelser til og fra udvalget skal fremsendes med kopi til den pågældende lokalkreds og Volleyball Danmarks bestyrelse."

Link til Amatør- og Ordensreglementet
Indbringelse af sager sker ved henvendelse til Volleyball Danmark, Idrættens Hus, 2605 Brøndby, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontakt

Volleyball Danmark
Idrættens Hus
DK-2605 Brøndby
Tlf.: +45 4326 2710
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Fortæl os, hvad der interesserer dig - så holder vi dig opdateret.

b

Interesser