Volleyball Danmark logo

Værdimanifest

Værdimanifest for bestyrelsen i Volleyball Danmark

Bestyrelsens mission er at:
 • varetage den politiske og strategiske ledelse af Volleyball Danmark i forlængelse af og i overensstemmelse med den vedtagne strategi.
 • udvikle nye politiske mål og derigennem sætte retning og udstikke pejlemærker for volleyball i Danmark.
 • være i løbende kontakt med klubber, kredse, spillere og frivillige med henblik på at styrke sammenhængskraften i Volleyball Danmark og samarbejdet om at udbrede kendskabet til volleyball.

Bestyrelsens ansvar er at:
 • agere ansvarligt og loyalt over for repræsentantskabets beslutninger i forhold til at sikre, at Volleyball Danmark følger repræsentantskabets ønsker.
 • være ansvarlig for at føre kontrol med, at de vedtagne budgetter overholdes, og at der justeres i forhold til disse, hvis det viser sig nødvendigt.
 • sikre gode rammer for de ansatte og frivillige lederes arbejde.
 • ansætte en direktør og være i tæt dialog med vedkommende, så det sikres, at det arbejde, der udføres, er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger.
 • sikre, at Volleyball Danmark i alle sammenhænge efterlever love og regler i DIF og i Danmark.
 • være en aktiv samarbejdspartner for såvel CEV og FIVB som for DIF og andre eksterne.

Bestyrelsens værdier er at:
 • udvise respekt for hinanden og for alle andre interessenter i og omkring Volleyball Danmark i både ord og handling med henblik på at styrke sammenhængskraften i Volleyball Danmark.
 • være åbne og imødekommende over for alle henvendelser og altid tage sig tid til at lytte og indgå i samtale med samarbejdspartnere.
 • aktivt opsøge viden om hvilke udfordringer og ønsker klubber, kredse og spillere har med henblik på bedst muligt at kunne servicere disse.
 • diskutere og udfordre hinanden og andres synspunkter med henblik på at nå frem til de bedste beslutninger for dansk volleyball.
 • arbejde for og forsvare – i fællesskab såvel som individuelt – bestyrelsens vedtagne beslutninger.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 24. januar 2021.