Volleyball Danmark logo

Kontingentsatser

Nedenstående kontingentsatser er vedtaget på Volleyball Danmarks repræsentantskabsmøde den 16. maj 2021, jf. Volleyball Danmarks vedtægter §6.1

Årligt kontingent per klub Sæson 2021-22 Sæson 2022-23
Basismedlemskab 0 kr. 0 kr.
Medlemskontingent indslusning 600 kr. 600 kr.
Medlemskontingent 1-14 medlemmer 1.500 kr. 600 kr.
Medlemskontingent 15-29 medlemmer 1.500 kr. 1.200 kr.
Medlemskontingent 30-49 medlemmer 1.500 kr. 2.000 kr.
Medlemskontingent 50-74 medlemmer 3.600 kr. 3.000 kr.
Medlemskontingent 75-99 medlemmer 3.600 kr. 4.000 kr.
Medlemskontingent 100-149 medlemmer 5.200 kr. 6.000 kr.
Medlemskontingent 150-199 medlemmer 5.200 kr. 8.000 kr.
Medlemskontingent 200+ medlemmer 7.000 kr. 10.000 kr.
Øvrige medlemmer 0 kr. 0 kr.

Volleyball Danmarks bestyrelse har derudover fastsat følgende turneringsgebyrer og kredsholdslicenser

Turneringsgebyr per holdSæson 2021-22 Sæson 2022-23
Turneringsgebyr 2. division 14.500 kr. 20.000 kr.
Turneringsgebyr 1. division 18.500 kr.25.000 kr.
Turneringsgebyr Volleyligaen 33.000 kr.40.000 kr.Kredsholdslicens Sæson 2021-22 Sæson 2022-23
Danmarksserien - opkræves via kredsen 2.400 kr.5.000 kr.
Under Danmarksserien 2.400 kr. 0 kr.