Volleyball Danmark logo

Repræsentantskabet

Herunder kan du downloade mødemateriale, referater og årsrapporter for repræsentantskabsmøderne.

Repræsentantskabsmøde afholdes i henhold til Volleyball Danmarks vedtægter, som kan findes her

Nationale og internationale medlemskaber

Volleyball Danmark er medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF), Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) og Confederation Europeéne de Volleyball (CEV).

Som medlem af DIF, FIVB og CEV er Volleyball Danmark, og dermed Volleyball Danmarks medlemmer samt disses spillere, ledere, trænere, officials m.v. underlagt de til enhver tid gældende love, regler, bestemmelser og afgørelser udstedt af de pågældende overordnede organisationer.

DIF
FIVB
CEV

Uddrag af Volleyball Danmarks vedtægter §11 vedrørende repræsentantskabet:

11.1 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i perioden fra og med uge 16 til og med uge 23 og annonceres på Volleyball Danmarks hjemmeside og meddeles medlemsforeningerne og de tilknyttede organisationer pr. e-mail med mindst 2 måneders varsel.

11.2 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når bestyrelsen eller 20 % af medlemsforeningerne begærer det. Begæringen skal ske skriftligt med angivelse af forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes skriftligt af bestyrelsen til afholdelse mellem 3 og 6 uger efter begæringens modtagelse med mindst 14 dages varsel.

11.3 Repræsentantskabsmødet skal afholdes et geografisk forholdsvis centralt placeret sted i Danmark.

Mødematerialer mm.

2022

 

Årets repræsentantskabsmøde bliver afholdt lørdag den 30. april 2022  kl. 10.00 i Lillebæltshallen, Færøvej 74, 5500 Middelfart.

 

Mødemateriale 2022

Årsrapport 2021

Indkaldelse 2022

 

 

 

Tilmelding

Af hensyn til forplejning mv. er der tilmelding senest tirsdag den 26. april 2022. Tilmelding forgår pr. mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. med angivelse af deltagernavn, klub og funktion i klubben, eller anden tilknytning til Volleyball Danmark.

Klubfuldmagt

Hvis det ikke er klubbens formand, som deltager på repræsentantskabsmødet, skal der, for at opnå stemmeret, udfyldes en fuldmagt underskrevet af klubbens formand. Kan downloades her:

- Fuldmagt 2022 i Word

- Fuldmagt 2022 i PDF