Volleyball Danmark logo

Matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd

Alle sportsgrene under Danmarks Idrætsforbund (DIF) er underlagt DIF’s regelsæt vedrørende matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd.

Volleyball Danmark støtter op om kampen mod matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd.
Du kan finde DIF’s matchfixing regulativ her >>

Volleyball Danmark har desuden vedtaget udvidede regler omkring matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd gældende for volleyball og beachvolleyball. Du kan finde Volleyball Danmarks udvidede regler her >>.

Matchfixing er ligeledes kriminelt og strafbart, hvis det falder ind under straffelovens § 279 om bedrageri eller særlovsbestemmelsen i § 10b i Lov om fremme af integritet i idrætten.
Straffelovens § 279 om bedrageri (kapitel 28)
Bekendtgørelse af lov om fremme af integritet i idrætten